Samenstelling bestuur

Voorzitter: Wim Verjans tel.  0165-343917

Secretaris: Ad van Steenhoven tel. 0165-343824

Penningmeester: Wim Pijlman tel. 0165-341866

Vice-voorzitter: Jeanne van Steenhoven tel. 0165-343824

Lid: Mary Jacobs tel. 076-8881212

Lid: Els Kromdijk tel. 06-43448530

Lid: Valère van Unen tel. 06-53802151